Politička akademija SDA SBK

O političkoj akademiji SDA

Politička akademija SDA je program političkog obrazovanja i osposobljavanja za mlade lidere iz politike, privatnog sektora, javne uprave, civilnog društva i medija, kako iz BiH, tako i regiona i svijeta.

Politička akademija SDA je prva i jedina akademija te vrste u Bosni i Hercegovini, a nastala je po uzoru na programe političke edukacije u velikim strankama širom Evrope.

Svjesni značaja profesionalnog političkog usavršavanja, osnivački Političke akademije su odlučno krenuli sa uspostavljanjem posebnog vida obrazovanja građana koji su uključeni ili se žele uključiti u društvene tokove.

Ciljevi i zadaci

Cilj je doprinijeti kvalitetu političkih procesa u Bosni i Hercegovini kroz političko obrazovanje vrhunskih kadrova i njihovo motiviranje za političko i društveno djelovanje, razvijanje demokratske političke kulture među bh. građanima, posebno mladima, te poticanje dijaloga i saradnje među njima na pitanjima općeg društvenog značaja.

Jedan od zadataka Političke akademije je dodatno osposobljavati i izabrane vijećnike/zastupnike, ali pomoći i kadrovima u izvršnoj vlasti u smislu potpunog i cjelovitog upoznavanja sa svim problemima, načinima i tehnikama rješavanja problema na njihovom nivou.

O programu

Politička akademija SDA svojim polaznicima nudi jednogodišnji  obrazovni ciklus koji se odvija kroz nastavni plan i program Akademije. Tokom navedenog perioda polaznici . imaju priliku da kroz intenzivne seminare steknu znanje iz oblasti koje su od značaja za njihov rad u društvu, bez obzira u kojoj sferi društva oni djelovali.

Tako se među oblastima koje se pokrivaju planom i programom Akademije mogu naći teme kojima se nastoji unaprijediti njihov rad, poput političke komunikacije, menadžmenta ljudskih resursa, korištenja novih tehnologija u kampanji, ali i one koje se tiču širih oblasti kao što su evropske integracije, upoznavanje sa procesima donošenja odluka u Evropskoj uniji, korištenje pretpristupnih fondova Evropske unije itd.

Polaznici političke akademije su mladi lideri iz politike, privatog sektora, javne uprave, civilnog društva i medija koji su već etablirali u svojim radnim sredinama i žele produbiti znanja i razmijeniti iskustva o društveno-političkim procesima.

Politička akademiji SDA SBK

Politička akademija SDA SBK je ogranak političke akademije SDA BiH koja djeluje na prostoru Srednjobosanskog kantona. Njeni  osnovni ciljevi su edukacija mladih političara.

Politička akademija SDA SBK je osnovana početkom 2012. godine. Ima Upravni odbor i Koordinatora. Upravni odbor čine: Elvedin Mušanovć (predsiednik  UO), Halim Spahić (koordiantor PA), Amela Skrobo (sekretar PA), Smajić Elvedina (član), Ervin Prosjanović (član), Emir Sinan (član), Nermina Bečirović-Karadža (član), Mukača Dženana (član), Muris Brljak (član). Politička akademija SDA SBK organizovat će javne tribine, predavanja, seminare, kurseve i druge vidove edukacije.

U saradnji sa lokalnim političkim predstavnicima, tretirat će teme od  lokalnog značaja i time doprinositi boljem razumijevanju političkih prilika.

Poseban značaj Politička akademija ima za mlade političare koji nemaju dovoljno političkog iskustva.

Vi ste ovdje: Naslovna OO SDA SBK OO SDA Busovača Uncategorised Politička akademija SDA SBK