OO SDA Donji Vakuf

Osnivačka Skupština OO SDA Donji Vakuf održana je 28.07.1990.godine i od tog dana ova organizacija predstavlja nezaobilazan faktor u kreiranju budućnosti Donjeg Vakufa. Za prvog predsjednika izabran je Kemal Terzić.

Poslije prvih višestranačkih izbora, SDA postaje najjača Stranka u Donjem Vakufu te iz svojih redova daje i prvog općinskog načelnika, Kemala Terzića.

Ratna zbivanja dovode do masovnog egzodusa stanovništva Donjeg Vakufa put susjednog Bugojna gdje se najveći dio i zaustavlja. Sa svojim sugrađanima, SDA nastavlja dalji život i rad u Bugojnu stvarajući preduslove za nastavak odbrane ovih krajeva i konačni povratak na ognjišta a što će uslijediti konačno 14.09.1995.godine. Sve ratne teškoće koje je proživljavao svaki muhadžir iz Donjeg Vakufa, osjećala je i OO SDA Donji Vakuf.

Povratkom na svoja ognjišta, kao vodeća politička snaga nastavljamo težak rad na svim poljima obnove, zbrinjavanju stanovništva, obnovi infrastrukture, izgradnja institucija, uređenje zajednice. Do danas, OO SDA Donjeg Vakufa ostaje nezaobilazan i najodgovorniji nosilac društvenog rada u našoj općini.

Dužnost predsjednika OO SDA Donji Vakuf pored Kemala Terzića još su obavljali i: Nijaz Učanbarlić, Enes Handžić, Džavid Hadžić, Zijah Balihodžić, Ismeta Rejhan, Hajrudin Talić i Rasim Palalić. Aktuelni načelnik je Huso Sušić iz SDA.

Vi ste ovdje: Naslovna OO AM SDA SBK OO SDA Donji Vakuf