OO SDA Vitez

OO SDA Vitez je osnovana 28.07.1990.godine i prvi inicijatori za osnivanje Stranke u Vitezu bili su: Jašarević Suad, Begović Asim, Cero Muharem, Bektaš Jasmin, Karić Hajrudin, Burak Mesud, Krehić Asim i Lušija Dževad. Od svog osnivanja pa do danas OO SDA Vitez imala je četiri predsjednika i to: Karić Hajrudin period od 1990-1991.godine, Kajmović Munib period od 1991-1996.godine, Rebihić Muhamed period od 1996-2001.godine, dok je aktuelni predsjednik Grabus Muharem. U sklopu OO SDA Vitez djeluju Asocijacija mladih SDA, Asocijacija žena SDA i Asocijacija „Fatma“, svi oni imaju svoje organe koji rade u skladu sa Pravilima SDA. OO SDA Vitez ima Izvršni odbor koji broji 14 članova, a Općinski odbor SDA Vitez ima 31 člana. U aktuelnom mandatu u Općinskom vijeću Vitez od ukupno 25 vijećnika SDA ima 7 vijećnika. OO SDA Vitez daje svoj doprinos i aktivno učešće u svim sferama drušvenog života u Vitezu i nastoji rješavati i poboljšati uslove života svih građana općine Vitez.

Vi ste ovdje: Naslovna OO AM SDA SBK OO AM SDA Vitez