OO SDA Gornji Vakuf

SDA Gornji Vakuf je osnovana 08.08.1990.godine na Osnivačkoj skupštini održanoj u Gornjem Vakufu. Za prvog predsjednika izabran je ing.Abdulah Topčić. Organizovana je po teritorijalnom principu u 14 mjesnih ogranaka. Skupština SDA Gornji Vakuf broji 69 predstavnika, a Izvršni odbor 15 članova.

SDA je najjača politička partija na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje. Na lokalnim izborima je dobila svog načelnika općine Gornji Vakuf-Uskoplje i 10 vijećnika od ukupno 23.

Kako na lokalnim tako i na općim izborima SDA Gornji Vakuf bilježi uspješne rezultate  i ima svoje zastupnike u kantonalnoj i federalnom skupštini te ministra u Vladi SBK.

U okviru općinske Stranke djeluje veoma uspješna Asocijacija mladih, a od 2009.godine i Asocijacija žena. Funkciju predsjednika SDA Gornji Vakuf obavlja dr. Senad Mašetić.