U Travniku održan forum odgovornosti

U zgradi Općine Travnik juče je održan Forum odgovornosti čiji je cilj poticanje dijaloga između građana i općinskih službi. Organizator Foruma su Centri civilnih inicijativa BiH.
Načelnik Općine Travnik,Admir Hadžiemrić i njegovi najbliži saradnici , na početku Foruma dali su presjek aktivnosti u prethodnoj godini kao i planove u tekućoj godini sa posebnim osvrtom na velike projekte koji su uticali ili će dati rezultate u narednom periodu u otvaranju novih radnih mjesta.

Nakon uvodnog dijela građani su imali priliku da postave pitanja i čuju odgovore iz prve ruke..
Prema postavljenim pitanjima građane je najviše zanimala komunalna oblast za koju je i načelnik Hadžiemrić konstatovao da postoje problemi kao i da je ogromna razlika između potreba Travnika i visine budžetskih sredstava kojima se raspolaže.


Međutim, Hadžiemrić je posebno naglasio napore admiistracije da osiguraju sredstva od viših nivoa vlasti i međunarodnih grantova kojima se realizuje niz velikih projekata.Ono što je bilo evidentno jeste činjenica da je načelnik Hadžiemrić u potpunosti uključen u svaki problem i da je prisutnim građanima ponudio odgovore koji su ukazivali na već pokrenute aktivnosti na rješavanju tih problema.


Nažalost, dio problema za Travnik kao i za druge lokalne zajednice jeste postojeće zakonodavstvo koje u mnogome usporava razvojne procese u veoma važnim oblastima kao što su rješavanje problema pasa lutalica ili nepostojanje određene planske dokumentacije na nivou Federacije što znatno usporava proces realizacije općinskih regulacionih planova vezanih za industrijske zone.

opcinatravnik.com.ba

Foto:Travnik Servis

forum odgovornosti Travnik servis

Vi ste ovdje: Naslovna Vijesti Vijesti iz SDA U Travniku održan forum odgovornosti